Brez dvoma smo pionirji pri izdelavi membranskih tipkovnic

Že več kot 20 let nenehno raziskujemo nove načine in sredstva za zadovoljitev širokega spektra povpraševanja kupcev, kar se odraža v naši ceni in kakovosti. Katera vrsta membranske tipkovnice bi bila odlična rešitev v vašem primeru? Različica z ali brez občutka fizičnega preklopa (tako imenovani »klik efekt«), s preprosto konstrukcijo folije ali z integrirano PCB ploščo? Izkoristite naše izkušnje že od samega začetka projekta.

DODATNE KARAKTERISTIKE

GRAFIČNI DEL

Barve (simboli in napisi) so tiskane s spodnje strani grafične folije. Na ta način uporabnik ne prihaja v stik z barvnimi nanosi, kar omogoča trajnost natiskanih informacij in uporabo membranskih tipkovnic tudi v izjemno zahtevnih okoljih (prisotnost prahu, kemikalij ter visoke vlage), še posebno v primerih, ko je
potrebno vzdrževanje in čiščenje naprav, kar je izjemnega pomena predvsem za področje medicinskih naprav, kjer je membranska tipkovnica skorajda nenadomestljiva.

TRANSPARENTNE POVRŠINE

Nepogrešljiv del skorajda vsakega vmesnika med uporabnikom in napravo sta prikazovalnik in potrebna svetlobna signalizacija. Širok spekter različnih obdelav grafične folije omogoča integriranje prosojnih površin različnih kakovosti znotraj vsake membranske tipkovnice. Selektivna prilagoditev določenih površin grafične folije omogoča uporabo LCD in LED prikazovalnikov, po potrebi je mogoče doseči popolno bistrost in prosojnost tipkovnice, prav tako tudi delno prosojnost v široki paleti barvnih odtenkov.

ELEKTRIČNI DELI

Membranska tipkovnica je praviloma sestavljena iz dveh poliesterskih filmov, na katera so s postopkom sitotiska nanesene srebrne prevodne vezi ter stikalne površine. Samolepilna folija ustrezne debeline (distančnik) z izrezi na pozicijah stikalnih površin ločuje oba pola tipke in tvori kompakten folijski kompozit. Izrezi v distančniku na pozicijah tipk ob pritisku omogočajo električni kontakt med obema poloma tipke.

TIPKE SO LAHKO IZBOČENE

Ergonomijo in uporabnost tipkovnice lahko dodatno izboljšamo s selektivnim izbočenjem grafične folije tipkovnice na aktivnih površinah – tipkah. Na ta način so tipke »dosegljivejše« in občutek preklopa boljši. Oblikovanje grafične folije obenem poveča atraktivnost in izboljša videz celotne aplikacije. Oblika izbočene površine je poljubna. S takšnim oblikovanjem folij je mogoče poudariti tudi druge podrobnosti in tipkovnice opremiti z Braillovo pisavo.

INTEGRACIJA ELEKTRONSKIH KOMPONENT

Miniaturizacija elektronskih komponent je dopolnila uporabnost membranske tipkovnice, saj je omogočila njihovo vgradnjo v samo tipkovnico. Vgradnja SMD LED diod je zelo razširjena, ker dodatno poenostavlja mehansko konstrukcijo naprave. Možnost kombiniranja membranske tipkovnice s tiskanim vezjem, ki nastopa kot nosilec prevodnih vezi med tipkami in istočasno omogoča vgradnjo drugih elektronskih komponent, dodatno povečuje stopnjo integracije.

OSVETLITEV TIPK

Nepogrešljiva dela skoraj vseh vmesnikov med uporabnikom in napravo sta zaslon in potrebna svetlobna signalizacija. Širok spekter različnih obdelav grafične folije omogoča vgradnjo prosojnih površin različne kakovosti v vsako membransko tipkovnico.

IŠČETE VISOKOKAKOVOSTEN IZDELEK, NAREJEN PO VAŠIH MERAH?

Od osnovnih idej, priporočil, zasnove in konstrukcije izdelka do aplikativnega razvoja in proizvodnje.

Vaše izdelke popolnoma prilagajamo vašim zahtevam. Predani smo k ustvarjanju estetskega, funkcionalnega in uspešnega produkta.

Naša prednost je hitrost izdelave prototipnih izdelkov, ki jo dosežemo s prilagajanjem naše proizvodnje in razvoja.